Sun Times News

Dramatiska bildrutor av parallella världar

By Contact

Sunday, October 14th, 2018

Bildrutor mot en inre värld av olika känslostämningar. Kroppar, växtlighet eller tveksamma emojis? Precis så mångtydig, färgstark och uttrycksfull kan verkligheten ibland te sig. Eva Hansson är en av konstnärerna i Skapargruppen i Ekeby.

Eva Hansson – Dessa Skira. Olja på duk. Foto: Graziella Loyrette

Skapargruppen i Ekeby får låna möbelbutikens lokal när sommarsäsongen är över. Skapargruppen är en konstnärsdriven förening, deras utställningar är mycket välbesökta. Hela tiden kommer det in nya grupper av besökare i lokalen. Det som lockar utöver konsten kanske är kaffet, flera olika sorters kakor och det varma och personliga välkomnandet som varje besökare ges. 

Eva Hanssons oljemålningar är tätt placerade på möbelbutikens vita vägg med brun bård. Framför tavlorna står blå och vita stolar redo för kaffe och samtal med konstnärerna. Lokalen har lånats tillfälligt för Skapargruppens konstutställning i Ekeby. Direkt vid första anblicken är Eva Hanssons målningar lekfulla och fantasifulla. Efter en stund känns motiven också realistiska, det känns som att jag sett dessa färger, texturer och mönster i naturen. Lavar och mossa på stenar, bubblor i vattendrag eller skarp sol i motljus. Vår omgivning kan se ut på det här sättet. Precis så färgstark och uttrycksfull kan verkligheten ibland te sig.

Färgfält i gult, rött och blått balanseras mot varandra och skapar ett fullspectrum i motiven som bidrar till den oförklarliga igenkänningsfaktorn. Återkommande i målningarna ställs färgfält i relation till varandra för att skapa former, djup och rörelse i bilderna. Texturen är viktig för bildspråket, handen har lämnat tydliga spår av både hastiga spetsiga rörelser och mjuka former som lyckas skapa dramatik i relation till varandra. Tittar jag närmre eller återkommer till ett motiv vid ett senare tillfälle så finns här alltid mer att upptäcka. På vissa ställen tycker jag mig urskilja, kroppar, växtlighet och en tveksam emoji bland de många cirklarna.

Tavlorna är tätt placerade ovanför en brun bård. Eva Hansson, utställningsvy, Skapargruppen, Ekeby. Foto: Graziella Loyrette

Vår hjärna matas ständigt med bilder genom foto, video och illustrationer på Internet och vi lär oss att tolka våra visuella intryck som tydligt strukturerade och stiliserade. Ibland tänker jag att vi ser på allt i vår omvärld som om den vore en tecknad film, där allt är konkret, lättförståeligt och tydligt illustrerat. Men egentligen kan verkligheten ges lika många tolkningsmöjligheter som det finns ögonblick. Eva Hanssons uppradade motiv ovanför den bruna bården i möbelbutiken i Ekeby bildar en serie av fönster ut mot en inre värld av olika känslostämningar.

About Graziella Loyrette

Influential Art Critic writing for Gallery Extra Magazine, Sun Times News and Gallery Extra TV.